金丰|彩票登录

                 Bel mij terug

                 Subsidieregeling Duurzame Energie

                 Subsidieregeling Duurzame Energie

                 Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

                 ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

                 Waarom deze subsidie?

                 De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

                 De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. ?De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. De verwachting is dat de regeling in december 2015 wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

                 Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

                 Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

                 Hoeveel subsidie is er?

                 In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die vanaf 4 januari 2016 op de site rvo.nl gepubliceerd worden.

                 Publicatie in de Staatscourant leidend

                 Op dit moment is de subsidieregeling nog niet gepubliceerd. De regeling is van kracht na publicatie in de Staatscourant. U kunt tot die tijd geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie op?www.rvo.nl/isde?en aanverwante mijn.rvo.nl website. De inhoud van de publicatie in de Staatscourant is leidend.

                 Lees meer over de nieuwe subsidieregeling

                 bron: Rijksoverheid

                 Robert Drenth - Projectleider Bam Regio Noordoost

                 ‘Remon Aardwarmte is voor ons een betrouwbare en kundige partner als het gaat om advies en uitvoering op het gebied van open en gesloten bronsystemen’

                 Robert Drenth - Projectleider Bam Regio Noordoost

                 Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren

                                 image

                                 constellation

                                 Mobile phone

                                 Real estate

                                 image

                                 Finance

                                 Mobile phone

                                 culture

                                 Technology